logo společnosti

www.prostas.cz

Reference

  
  
  
  
  
       Homepage
       Informace o firmě
       Provádíme
       Reference
       Certifikáty
       Fotogalerie
       On-line kontakt
       Kontakty
  
  
  
  

www.prostas.cz

  
  
  
  
      
 

 

 

     
 

 

          
      
      
         reference  
      
      
      
 1) Provádění bytových a občanských staveb:

Výstavba 2x25 bytových jednotek vč.inženýrských sítí Norská ulice v Prostějově, II.etapa díla – blok CaD
Novostavba dvou bytových domů s 50 bytovými jednotkami
Investor: Město Prostějov, tel.582343572
Finanční objem. 51,5 mil.Kč

Bytový dům o 30 bytových jednotkách Prostějov – Krasice,ul Španělská, Lucemburská (Švýcarská)
Novostavby bytového domu o 30 bytových jednotkách
Investor: Město Prostějov, tel.582343572
Finanční objem: 31,5 mil.Kč

Rekonstrukce objektu Třebízského 1-3 v Prostějově na Státní okresní archiv Prostějov a kanceláře Okresního úřadu Prostějov
Rekonstrukce objektů pro potřeby okresního archivu
Investor: Okresní úřad Prostějov, tel. 582331133
Finanční objem: 26,7 mil.Kč

Rekonstrukce a přístavba objektu Okresního úřadu Prostějov
Kompletní rekonstrukce třípodlažní budovy, výměna střechy, montáž výtahu, EZS a strukturované kabeláže
Investor: Okresní úřad Prostějov, tel. 582331133
Finanční objem: 9,4mil.Kč

Dům s pečovatelskou službou Plumlov – Soběsuky
Subdodávka při nové výstavbě pro vyššího dodavatele stavby – UNISTAV a.s.
Investor:Město Plumlov
Finanční objem: 8,9 mil.Kč

Rekonstrukce a oprava domu Tetín 1 v Prostějově
Generální rekonstrukce původního kláštera, později léčebny pro dlouhodobě nemocné na školu a stacionář pro děti s více vadami
Investor: Občanské sdružení na pomoc dětem s více vadami, tel. 582360295
Finanční objem: 7,0 mil.Kč

Přístavba požární stanice Prostějov
Samostatný objekt pro hasičský záchranný sbor a rychlou zdravotní službu
Investor: Hasičský záchranný sbor okresu Prostějov, tel. 582306444
Finanční objem: 9,2 mil.Kč

Rekonstrukce a nadstavba bytového domu, Prostějov – Domamyslice
Rekonstrukce, nadstavba a půdní vestavba bytového domu, tel.582362429
Finanční objem: 5,3 mil.Kč

Adaptace mateřské školy na 5 bytových jednotek
Investor: Obecní úřad Koválovice, tel.582388434
Finanční objem: 4,1 mil.Kč


Union supermarket COOP, Plumlovská ulice, Prostějov (BIGBILLA)
Novostavba obchodního centra s prodejní plochou 1500 m2 (lhůta výstavby 5 měsíců)
Investor: Jednota Prostějov,
Finanční objem: 50,0 mil.Kč

KAUFLAND Prostějov
Subdodávka stavebních prací pro generálního dodavatele ATLANTA a.s.
Investor: InterCora s.r.o. Plzeň tel.377227119
Finanční objem: 3,2 mil.Kč

Oprava budov 3. a 4. – Letecká kasárna Prostějov
Investor: ČR – vojenská správa
Finanční objem: 2,2 mil.Kč

Oprava kaple Sv. Floriána, Prostějov
Rekonstrukce památkově chráněného objektu
Investor: Město Prostějov tel.582343572
Finanční objem: 0,7 mil.Kč

Oprava ÚSP Víceměřice
Provedení oprav a přestavba půdní vestavby
Investor:OÚSS Prostějov tel.582345683
Finanční objem: 6,2 mil.Kč

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Melantrichova
Investor: Město Prostějov tel.582329111
Finanční objem: 1,3 mil.Kč

Bytový dům o 44 b.j. DPS, Prostějov, Nerudova ul.
Novostavba domu s pečovatelskou službou o 44bytových jednotkách
Investor: Město Prostějov, tel.582343572
Finanční objem:34,8 mil.Kč

Obchodní centrum EFIPRO – rekonstrukce
Rekonstrukce haly pro prodejní účely
Investor: Efipro, spol.s r.o.
Finanční objem: 4,8 mil.Kč

Oprava objektu na ulici Smržická, Prostějov
Úprava objektu bydlení na sídlo firmy.
Investor: ELMAR group spol.s r.o., tel.582330164
Finanční objem: 2,3 mil.Kč

Rekonstrukce zámku v Konici
Rekonstrukce vnitřní a vnější fasády včetně kamenických prvků, okenních výplní a mříží, vstupu, dlažby arkád a nádvoří
Investor: Město Konice, tel. 582401401
Finanční objem: 8,89 mil. Kč
Realizace: 7/2003 – 12/2003

Kino Metro Prostějov
Rekonstrukce stávajícího kinosálu včetně kompletní rekonstrukce vzduchotechniky, úpravy elektroinstalací, kotelny, vybudování výtahu, plošiny a WC pro postižené
Investor: Město Prostějov, tel.582329364
Finanční objem : 10,98 mil.Kč
Realizace 7/2005 – 10/2005

Rekonstrukce MŠ Konice
Rekonstrukce stávající dvoupodlažní budovy za provozu spojené s nadstavbou dalšího patra pro dvě oddělení, oprava fasády, venkovní úpravy, oplocení
Investor: Město Konice, tel. 582401401
Finanční objem : 15,7 mil.Kč
Realizace 6/2004 – 12/2004(1. etapa) a 8/2005-11/2005(2.etapa)

Rekonstrukce školní kuchyně SPŠ Jedovnice
Rekonstrukce kuchyně včetně dodávky technologie v souladu s novými normami a požadavky.
Investor: SPŠ Jedovnice
Finanční objem: 5,0 mil. Kč
Realizace 06/2005 – 08/2006

Bytový dům Jezdecká
Novostavba bytového domu o 44bytových jednotkách v Prostějově
Investor: Město Prostějov, tel.582329364-Ing. Antonín Zajíček
Finanční objem: 49,4 mil. Kč
Realizace 04/2005 – 08/2006

Rekonstrukce ZŠ a RG Prostějov (budova A-F)
spočívající ve výměně oken, zateplení fasády a střechy včetně nové hydroizolace.
Investor: Město Prostějov, tel.582329364-Ing. Antonín Zajíček
Finanční objem:28,4 mil.Kč
Realizace 10/2004 – 6/2007

Přístavba tělocvičny ZŠ Melantrichova
spočívající ve výstavbě samostatného objektu včetně jeho propojení se stávající tělocvičnou (zděná konstrukce vyztužená monolitickým železobetonovým skeletem, střecha z vazníků)
Investor: Město Prostějov, tel.582329364-Ing. Antonín Zajíček
Finanční objem:11,3 mil.Kč
Realizace 11/2006 – 8/2007

47 b.j. DPS ul.Polišenského Prostějov
Novostavba domu s pečovatelskou službou o 44bytových jednotkách včetně přípojek infrastruktury a parkoviště.
Investor: Město Prostějov, tel.582329364-Ing. Antonín Zajíček
Finanční objem:45,8 mil.Kč
Realizace 10/2006 – 9/2007

Stavební úpravy kuchyně Základní školy Jedovnice
Stavební úpravy kuchyně včetně dodávky technologie.
Investor: Městys Jedovnice
Finanční objem: 7,3 mil.Kč
Realizace 6/2007 – 8/2007

Rekonstrukce bývalé základní školy na šest sociálních bytů
Rekonstrukce stávajícího patrového zděného objektu
Investor: Obec Skřípov
Finanční objem: 3,4 mil.Kč
Realizace 12/2007 – 4/2008

Rekonstrukce kašny na Náměstí spojenců v Prostějově
Rekonstrukce a zprovoznění stávající kašny
Investor: Město Prostějov
Finanční objem: 1,2 mil.Kč
Realizace 12/2007 – 5/2008

Adaptace a rekonstrukce objektu v ulici Šafaříkova p.č. 5334 v k.ú. Prostějov
Rekonstrukce stávajícího objektu pro potřeby fitcentra spočívající v odtěžení podlah, podchycení základů, vestavba stropu, rekonstrukce střechy a průčelí, přístavba vstupu, kompletní vnitřní infrastruktura včetně vzduchotechniky. S ohledem na požadavek investora je stavba prováděna ve dvou etapách.
Investor: FIT KLUB Jitřenka s.r.o.
Finanční objem: 0,5 mil.Kč – I.etapa
6,0 mil.Kč – II.etapa
6,5 mil.Kč – celkem
Realizace: 08/2006 – 08/2006 – I.etapa
04/2008 – 8/2008 – II.etapa

Stavební úpravy ZŠ Melantrichova, Prostějov
spočívající ve výměně oken, zateplení fasády a střechy včetně nové hydroizolace
Investor: Město Prostějov, tel.582329364-Ing. Antonín Zajíček
Finanční objem: 22,02 mil.Kč
Realizace: 8/2008 – 12/2008

Školicí středisko Vrbátky
spočívající v demolici stávajících objektů a nové výstavbě patrového objektu školicího
střediska ve zděné technologii, stropy z betonových panelů, nosná konstrukce zastřešení – vázaný krov. Součástí díla byla i kompletní vnitřní infrastruktura včetně přípojek.
Investor: Obec Vrbátky, Ing. Ivo Zatloukal - starosta
Finanční objem: 8,3 mil.Kč
Realizace: 1/2009 – 08/2009

Oprava ploché střechy a zateplení bytového domu C.Boudy 4 v Prostějově
spočívající ve výměně oken, zateplení stropu suterénu, fasády, střechy včetně
nové hydroizolace.
Investor: Společenství vlastníků Cyrila boudy 4, Prostějov
Finanční objem: 4,16 mil.Kč, Ing. Ivo Klíč – předseda, tel. 777243696
Realizace: 01/2009 – 07/2009

Zateplení severní fasády bytového domu Fanderlíkova 15 - 23 v Prostějově
spočívající v zateplení severní fasády a úpravě vstupů.
Investor: Společenství vlastníků Fanderlíkova 15 - 23, Prostějov
Finanční objem: 1,34 mil.Kč, pan Milan Šimek –místopředseda, tel. 723082802
Realizace: 05/2009 – 08/2009

Rekonstrukce městské knihovny v Prostějově
rekonstrukce historického objektu Městské knihovny v Prostějově stojící v městské památkové zóně. Práce spočívaly ve statickém zabezpečení základových konstrukcí, posílení stávajících stropních konstrukcí, opravě podlah, výplní otvorů a fasády, zřízení bezbariérového přístupu do všech podlaží objektu prostřednictvím výtahu a úpravě půdních prostor pro potřeby městské knihovny s důrazem na respektování požadavků orgánů památkové péče.
Investor: Město Prostějov, tel.582329364-Ing. Antonín Zajíček
Finanční objem: 19,1 mil.Kč
Realizace: 11/2010 – 07/2011

2) Provádění inženýrských staveb:

Rekonstrukce parkoviště InterSPAR Brno
Rekonstrukce patrového parkoviště u supermarketu
Investor: ILBAU Praha, tel.5454223724
Finanční objem: 7,2mil.Kč

Dostavba remediační plochy Suchdol
Stavba záchytné jímky a oplocení
Investor: RECOM-PV,s.r.o. tel.582333475
Finanční objem:3,2 mil.Kč

Inženýrské sítě Za Kosteleckou ul., Prostějov
Komunikace a podzemní inženýrské sítě pro řadové rodinné domky
Investor: sdružená investice, tel.582330611
Finanční objem: 1,6 mil.Kč

ČD DDC, Modernizace traťového úseku Otrokovice – Přerov
Subdodávka pro vyššího dodavatele stavby – DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s.
Investor: České dráhy a.s.
Finanční objem: 21,4 mil.Kč

Komunikace Klenovice na Hané
Komunikace včetně drenáží a vpustí v obci Klenovice na Hané,jako subdodávka pro Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav – kontaktní osoba ng.Pavel Balcar, tel: 602750864
Investor: Obec Klenovice na Hané
Finanční objem: 0,5 mil.Kč

Okrskový park Hloučela
Provedení cyklistických a pěších stezek, hřiště, mobiliář, studna, vodní prvek,veřejné osvětlení, sadové úpravy
Investor: Město Prostějov tel: 528329329364
Finanční objem: 7,62 mil.Kč

Ulička Záhumní – Mořice
Provedení chodníků, zídky a oplocení v uličce Záhumní
Investor: Obec Mořice
Finanční objem: 5,7mil. Kč

Rekonstrukce komunikace Bulharská
Kompletní rekonstrukce vozovky vč.živičných vrstev, přilehlé parkoviště a předláždění chodníků
Investor : Město Prostějov 582329111
Finanční objem : 1,3 mil.Kč

Inženýrské sítě – areál staré nemocnice v Prostějově
Rekonstrukce inženýrských sítí
Investor: Kirchner s.r.o., Určická, Prostějov
Finanční objem : 5,4mil. Kč

Parkoviště Jezdecká ul.
Investor: Město Prostějov tel: 528329329364
Finanční objem: 2,8 mil.Kč

Úpravy Hlaváčkovo nám.
Investor: Město Prostějov tel: 528329329364
Finanční objem: 2,3 mil.Kč

Předlažba chodníků kolem Národního domu
Investor: Město Prostějov tel: 528329329364
Finanční objem: 2,8 mil.Kč

3) Provádění průmyslových staveb:

Spalovna firmy Jan Němeček
Generální dodávka spalovny průmyslových odpadů č.zázemí a skladovacích ploch
Investor:Jan Němeček, tel.582330202
Finanční objem: 130 mil.Kč

Oprava a rekonstrukce výrobních hal
Celková rekonstrukce tří ocelových hal pro výrobu pružin a lakovnu
Investor: Hanácké železárny a pérovny a.s., Prostějov, tel.582312111
Finanční objem: 41 mil.Kč

Dostavba areálu Kovošrot Olomouc
Areál pro skladování a zpracování kovového šrotu, sestávající ze dvou průmyslových hal,čističky odpadních vod, zpevněných ploch, komunikací a železniční vlečky
Investor: Kovošrot Ostrava
Finanční objem: 56,0 mil.Kč

Úpravy administrativní budovy a zpevněných ploch, Ptení
Adaptace prostorů pro obchodní oddělení a nakládací rampy
Investor: Javořice a.s. tel. 582319236
Finanční objem: 7,36 mil.Kč

Rekonstrukce a dostavba pekárny, Prostějov – Domamyslice
Rekonstrukce a dostavba soukromé pekárny a sociálního zázemí
Investor: Pekařství M+M, tel. 582362429
Finanční objem: 3,6 mil.Kč

Čerpací stanice pohonných hmot PETRA, Prostějov – Žešov
Pozemní objekty bez komunikací (lhůta výstavby 4 měsíce)
Investor: PETRA Praha
Finanční objem: 8,5 mil.Kč

Čerpací stanice pohonných hmot PETRA (ARAL),Prostějov – Plumlovská ul.
Pozemní objekty bez komunikací
Investor: PETRA Praha
Finanční objem: 8,5 mil.Kč

Čerpací stanice pohonných hmot TOTAL, Prostějov – Petrské nám.
Pozemní objekty bez komunikací
Investor: TOTAL Praha, tel.541211473
Finanční objem: 4,9 mil Kč

Čerpací stanice pohonných hmot TOTAL, Brno – Jihlavská ul.
Pozemní objekty bez komunikací
Investor: TOTAL Praha, tel.5412114473
Finanční objem. 4,9 mil. Kč

Změna účelu stavby Mechanizačního střediska Plumlov
na výrobní halu.
Investor: GREWIS s.r.o., tel. 602529369
Finanční objem: 7,9 mil. Kč

Hala překladiště TKO – Prostějov
Celková rekonstrukce haly vč.ocelové konstrukce a opláštění.
Investor: Město Prostějov tel.582329111
Finanční objem:4,3 mil.Kč

Dostavba areálu firmy TOMI-REMONT a.s.
Novostavba haly údržby
Investor: TOMI – REMONT a.s. tel: 582330876
Finanční objem: 2,6 mil.Kč

Rekonstrukce skladu ATLAS – DELVITA
Chlazený sklad masa a drůbeže
Investor: ATLAS a.s. tel: 311609111
Finanční objem: 2,1 mil.Kč

Stavební úpravy a opravy jatečného závodu v Kostelci na Hané s přístavbou bourárny
Ocelová hala bourárny masa včetně řešení napojení na stávající provoz jatek
Investor: MAKOVEC a.s. tel: 776777658
Finanční objem: 27,39 mil.Kč

Dostavba areálu firmy TOMI-REMONT-Výceúčelová budova II
Zděný přízemní objekt zastřešený sbíjenými vazníky včetně napojení na inženýrské sítě
Investor: TOMI-REMONT a.s.
Finanční objem: 4,2 mil.Kč
Realizace 10/2007 – 12/2007

Oprava rozvodů vzduchotechnického zařízení a vestavba kompresorovny ve výrobní hale
Zděný přízemní objekt zastropený ocelovo-betonovým stropem včetně napojení na příslušnou technologii a rozvodu stlačeného vzduchu po hale
Investor: Železárny Annahütte spol. s.r.o.
Finanční objem: 3,2 mil.Kč
Realizace 12/2007 – 2/2008

Sociální zařízení a dílny – adaptace 4 řad. kravína
Demontáže část střešní konstrukce stávajícího kravína, zřízení stropu a výstavba patra zastřešeného dřevěnými vazníky s plechovou krytinou a SDK podhledem
Investor: SPRESO s.r.o.
Finanční objem: 5,5 mil.Kč
Realizace: 11/2007 – 05/2008

Stavební část rekonstrukce obj. č. 1 a 2 v bývalém areálu Minerva Prostějov
spočívající v rekonstrukci stávajícího zděného objektu pro potřeby firmy REDO.
Investor: REDO, s.r.o., Žižkovo náměstí 20, Prostějov
Finanční objem: 22,6 mil.Kč,
Kontakt: Ing. Císař Zdeněk - jednatel, tel. 608770930
Realizace: 02/2010 –02/2011

4) Provádění zemědělských staveb

Oprava a dostavba střediska živočišné výroby
Novostavba dojírny a mléčnice, betonové jímky na 17000m3, komunikací a kanalizace. Rekonstrukce pěti stájí pro skot vč. technologie
Investor: AGRODRUŽSTVO Tištín,
Finanční objem: 23,0 mil.Kč

Rekonstrukce posklizňové linky, sušárna zrnin
Generální rekonstrukce stávající ocelové haly včetně obvodového pláště a podlah a stavení úpravy pro montáž technologie posklizňové linky a skladu zrnin
Investor: Zemědělské družstvo AGRISPOL, Mořice 181, - Ing. Jaromír Řezáč
Finanční objem: 6,5 mil.Kč
Realizace: 02/2009 -07/2009

5) Provádění a rekonstrukce rodinných domů

Rodinný dúm , ul.Valašská, Prostějov – Ing.Matzenauer
Novostavba rodinného domu (lhůta výstavby 4 měsíce)
Finanční objem: 9,2 mil.Kč

Rodinné domy, ul.Valašská, Prostějov – p. Černošek a p.Rucki
Novostavba rodinných domů (lhůta 4 měsíce)
Finanční objem : 3,5mil.Kč

Rekonstrukce a nadstavba bytového domu, Prostějov – Domamyslice
Rekonstrukce, nadstavba a půdní vestavba bytového domu
Finanční objem: 5,3 mil.Kč

Rodinný dům ,Plumlov p.Griese
Novostavba rodinného domu
Finanční objem: 2,2mil.Kč

Rekonstrukce rodinného domu,ul.Ječmínkova 14,Prostějov
Kompletní rekonstrukce domu
Finanční objem: 1,8mil.Kč

Chata – Plumlov, Ing.Černocký
Novostavba chaty
Finanční objem:1,6mil.Kč

Rodinný dům, ul.Rumunská, Prostějov – Ing.Balcar
Rekonstrukce a půdní vestavba
Finanční objem : 2,2mil.Kč

Rodinný dům, ul.Luční, Prostějov – Ing.Koranda
Novostavba rodinného domu včetně oplocení
Finanční objem : 7,3 mil.Kč

Rodinný dům k.ú. Prostějov
Novostavba RD Forte-Z
Investor: Jozef Balog a Slavěna Balogová
Finanční objem :7,3 mil.Kč

Rodinný dům k.ú. Čechovice
Novostavba rodinného domu
Investor: firma Windmöller & Hölscher Czech s.r.o.
Finanční objem :7,2 mil.Kč

Novostavba RD-Bungalov, parcela 369 k.ú Mostkovice
Hrubá stavba zděného rodinného domu
Investor: Soňa a Tomáš Smečkovi
Finanční objem :2,2 mil.Kč

Novostavba RD, parcela 15 a 128 k.ú Vrahovice
Hrubá stavba zděného rodinného domu
Investor: Ludmila a Zdeněk Halenkovi
Finanční objem: 0,8 mil.Kč

Novostavba RD, parcela 703/24 k.ú Mostkovice
Hrubá stavba zděného rodinného domu
Investor: Silvie a Lukáš Muchovi
Finanční objem : 1,0 mil.Kč

Novostavba RD, parcela 1605/174 k.ú Kostelec na Hané
Stavba na klíč zděného rodinného domu
Investor: Jiří Rubeš
Finanční objem : 3,1 mil.Kč

Novostavba RD, parcela 6021/24 k.ú Prostějov
Stavba na klíč zděného rodinného domu
Investor: Ing. Jaroslav Dočkal
Finanční objem :9,1 mil.Kč

6) Opravy fasád

Rekonstrukce fasády Muzeum Prostějovska
Předmětem byla celková rekonstrukce fasády s důrazem na respektování požadavků orgánů památkové péče. Práce spočívaly v sanaci trhlin zdiva systémem Helifix, odstranění zvětralých částí historických omítek a jejich doplnění novými omítkami ve složení dle původních receptur předepsaných projektem a vápenného fasádního nátěru. Součástí díla byly rovněž repase a doplnění dřevěných výplní otvorů oken a dveří z masivního dřeva, repase a doplnění kamenných prvků – především soklů, říms a ostění a repase a doplnění kovářských prvků – vstupní brána a mříže a výměna klempířských konstrukcí. Rovněž byly repasovány konstrukce dřevěného krovu s výměnou poškozených částí a kompletní výměna pálené krytiny s přizpůsobením nové krytiny.
Investor: Město Prostějov
Finanční objem: 7,2 mil.Kč
Realizace: 10/2009 – 06/2010

Oprava fasády domu Padlých hrdinů 8 v Prostějově
Oprava fasády výše uvedeného domu dle požadavku investora.
Investor: Bytové družstvo Padlých hrdinů 8
Finanční objem: 1,4 mil.Kč
Realizace: 2010

Oprava fasády domu a pavlačí T.G.Masaryka 6 v Prostějově
Oprava fasády a pavlačí výše uvedeného domu dle požadavku investora.
Investor: Domovní správa Prostějov, s.r.o.
Finanční objem: 1,7 mil.Kč
Realizace: 2009

Rekonstrukce fasády Sokolovny v Prostějově
Oprava historické fasády památkově chráněného objektu.
Investor: Lambert Wichterle, Svatoplukova 51, Prostějov
Finanční objem: 2,4 mil.Kč
Realizace: 2004

Oprava kostela Držovice
Rekonstrukce památkově chráněného objetu podle požadavků pracovníků památkové péče v rozsahu:
nová krytina věže z měděných šablon, nová krytina hlavní lodi z šablon Cembrit, kompletní rekonstrukce historické fasády, repase hodin – výměna ciferníků a ručiček, výměna zasklení oken, repase vstupních dveří.
Investor: Město Prostějov
Finanční objem: 2,0 mil.Kč
Realizace: 2002 - 2004 (dle finančního plánu investora)

Oprava fasády domů Svatoplukova 49, 51 a 53 v Prostějově
Oprava historických fasád výše uvedených domů dle požadavku investora.
Investor: Lambert Wichterle, Svatoplukova 51, Prostějov
Finanční objem: 3,2 mil.Kč
Realizace: 2003 - 2004 (dle finančního plánu investora)

Fasáda domu E.Husserla 11, Prostějov
Kompletní oprava historické fasády domu vč. klempířských prací
Investor : Ladislav Křupka, nám. E. Husserla 11, Prostějov
Finanční objem :0,7 mil.Kč
Realizace: 2003

Rekonstrukce zámku v Konici
Předmětem díla byla rekonstrukce čelní a boční fasády a rekonstrukce nádvoří památkově chráněného objektu podle požadavků orgánů památkové péče. Kromě kompletního okopání a nového provedení omítek v původním historickém stylu byly odborně repasovány kamenické prvky (sokly, ostění, výzdoba), repase okenních mříží a ocelových prvků, nová pískovcová dlažba nádvoří a nová keramická dlažba ochozů (ruční výroba šestiúhelníkových keramických dlaždic podle dochovaných zbytků), repase stávajících výplní otvorů a výměna dřevěných výplní otvorů, které již dožily (vyrobeny repliky podle původních).
Investor :Město Konice, p.Petr Kašparovský - starosta, tel.582401401
Finanční objem: 8,9 mil.Kč
Realizace: 2003
      
      
 

 

 

^  Nahoru

     
 

 

          
      

www.prostas.cz

  
  

2006-14 Vytvořila firma PROFI IMAGE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2006-14 Publikuje Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.