logo společnosti

www.prostas.cz

Informace o firmě

  
  
  
  
  
       Homepage
       Informace o firmě
       Provádíme
       Reference
       Certifikáty
       Fotogalerie
       On-line kontakt
       Kontakty
  
  
  
  

www.prostas.cz

  
  
  
  
      
 

 

 

     
 

 

          
      
      
         informace o firmě  
      
      
      
 

   Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o. byla založena v roce 1994 a je řízena čtyřmi jednateli.

Hlavní činností firmy je „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a to v oblasti staveb bytových, občanských, průmyslových, zemědělských a inženýrských – podrobněji viz "Provádíme", "Reference" a "Fotogalerie".

Zaměstnáváme cca 68 vlastních pracovníků. Všichni řídící pracovníci technického úseku jsou držitelé "Osvědčení o autorizaci" dle zákona č.360/1992 Sb. – podrobněji viz "Certifikáty".

Firma je ekonomicky stabilní, podniká z vlastních zdrojů, nečerpá úvěry a nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Roční obrat firmy činí 60 – 100 mil. Kč.

Firma má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu u společnosti "UNIQA pojišťovna, a.s." do výše 30 mil Kč. V případě požadavku investora jsme u větších zakázek jsme připraveni rozšířit toto pojištění o stavebně - montážní pojištění až do celkové ceny díla.

 

 
 
    EN ISO 9001 - certifikát systému managementu kvality
    EN ISO 14001 - certifikát systému environmentálního managementu
    OHSAS 18001

- certifikát systému managementu bezpečnosti

     a ochrany zdraví při práci
 
      
      
 

 

 

^  Nahoru

     
 

 

          
      

www.prostas.cz

  
  

2006-14 Vytvořila firma PROFI IMAGE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2006-14 Publikuje Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.